Supervizare si control

Sisteme si echipamente de automatizare ce asigura conducerea procesului